Դպրոցի խորհուրդ

Ամենադժվար  արվեստը  Կառավարելու  արվեստն է

                                         Կապանի թիվ 7 հ/դ խորհրդի կազմը

 
Ազգանուն,անուն
Ում կողմից է ներկայացված
 Աշխատանքի վայրը
1
Բաղդասարյան Նարինե
Մանկավարժական խորհուրդ
Կապանի թիվ 7հ/դ  մանկավարժ
2
Բաբայան Նարինե
Մանկավարժական խորհուրդ
Կապանի թիվ 7հ/դ մանկավարժ
3
Հայրապետյան Աստղիկ
Ծնողական խորհուրդ
ԱՁ
4
 Մարտիրոսյան Սոնա
Ծնողական խորհուրդ
Կապանի թիվ 4 ՆՈՒՀ  գործավար
5
Շահնազարյան Նելլի
Սյունիքի մարզպետ /ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ
Կապանի համայնքապետարան, աշխատակազմի ղեկավար
6
Վարդանյան Մարգարիտա
Սյունիքի մարզպետ
Կապանի թիվ  3մ/դ

ուսուցչուհի

7
Փարսադանյան Դավիթ
Սյունիքի մարզպետ
Կապանի ԼՀԿ,  հերթափոխի պետ
8

 

 

 

9

Կարապետյան Ալետա

Հակոբյան Աննա

ՀՀԿԳՄՍ նախարար

 


Սյունիքի մարզպետ
Կապանի թիվ 3 հատուկ կրթահամալիր,             սոց. մանկավարժ

 


Սյունիքի մարզպետարան սոցիալական  բաժին