Ծնողական խորհուրդ

Ընտանիքը բնության հրաշքներց մեկն է:

Սերը ծնողների հանդեպ բոլոր առաքինությունների հիմքն է:

Աշխատանքների  նկարագիրը

 • Դպրոցի  խորհրդի ծնող  ներկայացուցիչների  պարբերական հանդիպումների կազմակերպում  ծնողխորհրդի անդամների  հետ:
 • Ծնողական  խորհրդի  կողմից առաջարկությունների պատրաստում և ներկայացում դպրոցի  խորհրդի քննարկմանը:
 • Ապահովել  ծնողների  ներգրավումը սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական դաստիարակությանը:
 • Աջակցել միջոցառումների  կազմակերպմանը:
 • Բացահայտել  աշակերտ-աշակերտ, աշակերտ-ուսուցիչ կոնֆլիկտները և աջակցել այդ կոնֆլիկտների լուծմանը:
 • Աջակցել  շնորհալի երեխաների  բացահայտման գործընթացին:
 • Աջակցել  աշակերտների հետաքրքրությունների  և նախասիրությունների  բացահայտմանը:
 • Աջակցել  խմբակների  աշխատանքներին:
 • Գնահատել  դպրոցի  ուսումնադաստիարակչական գործունեությունը:
 • Ծնողների  շրջանում անցկացնել  հարցումներ:
 • Աջակցել  աշակերտների  հանգստի ու ժամանցի  կազմակերպմանը:
 • Ծնողական  համայնքին  մասնակից դարձնել  դպրոցի գործունեությանը:
 • Կազմակերպել քննարկումներ և կլոր սեղաններ ծնողների, աշակերտների և ուսուցիչների մասնակցությամբ:
 • Աջակցել  դպրոցին  պարտադիր  կրթության իրականացնելու  հարցում:
 • Աջակցություն  ցուցաբերել  դպրոցին պարբերաբար  բացակայող  աշակերտների խնդրի  լուծման հարցում:
 • Մասնակցել  ուսուցչի  կողմից աշակերտի  պարտադիր նվազագույն գիտելիքների գնահատման  գործընթացին:
 • Աջակցել  դպրոցի ուսունանյութատեխնիկական բազայի հարստացմանը:
 • Բացահայտել  հնարավոր հովանավորներին և նրանց հետ հաստատել կապեր:
 • Ներկայացնել առաջարկներ  դպրոցի նյութատեխնիկական բազան հարստացնելու համար:
 • Մասնակցել  սոցիալապես  անապահով  երեխաներին  օգնություն  ցույց տալու  գործին:
 • Ապահովել  երեխայի  իրավունքների  պաշտպանությունը դպրոցում:
 • Բացահայտել երեխաների  իրավունքների խախտման  դեպքերը:
 • Կազմակերպել  սեմինարներ  ծնողների համար:
 • Ապահովել  ծնողներին  տեղեկատվությամբ  և խորհրդատվությամբ:
 • Ծնողներին իրազեկել  կրթության ոլորտում իրականացվող  փոփոխություններին:
 • Ծնողական խորհուրդը իր աշխատանքների մասին հաշվետվությամբ  ներկայանա  ծնողական համայնքին:
 • Վերլուծել  տնօրենի  ներկայացրած դպրոցի  գործունեության մասին  հաշվետվությունը և ներկայացնել առաջարկություններ:

2021-2022  ուստարվա  դասարանական   ծնողխորհրդի նախագահների  կազմը

Հ/հ Ազգանուն,  Անուն Դաս. Հ/հ Ազգանուն,  Անուն Դաս.
      1.              Գրիգորյան         Նուշիկ 15.  Մուրադյան  Հասմիկ
      2.              Դունամալյան  Գոհար 16. Պետրոսյան  Նառա
      3.              Ավանեսյան      Լուսինե 17. Հայրապետյան  Աստղիկ
      4.              Ավետիսյան       Մերի 18. Ավետիսյան   Լիանա
      5.              Հովհաննիսյան  Նարինե 19. Արզումանյան  Սյուզաննա
      6.              Անդրեասյան    Աննա 20. Մովսիսյան   Հերմինե
      7.              Գալստյան    Էմմա 21. Էլյազյան  Լիլիթ
      8.              Աբելյան    Զարինե 22. Օհանջանյան   Սնարա
      9.              Թումանյան   Մարգարիտա 23. Սարգսյան Լիլիթ
  10.              Բաղդասարյան   Անի 24. Դանիելյան  Լուսինե
  11.              Կարապետյան  Անի 25. Բալասանյան  Աննա
  12.              Հայրապետյան   Հերմինե 26. Խաչատրյան  Էլեն
  13.              Բաղդասարյան   Վարդուհի 27. Դադայան   Թինա
  14.              Թումանյան   Մելինե

 

 

01.03.2022թ.    Կլոր սեղան՝  ծնողական խորհուրդ, տնօրենություն, ավարտական դասարանների դասղեկներ:
Օրակարգում            1. Դպրոց-ընտանիք  համագործակցություն:                                                       2. Անչափահասների    շրջանում                                                                                      թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի գործածման                                                                           կանխարգելման մասին:
Ելույթներ —          ՄԿԱ  փոխտնօրեն  Ն. Բաբայան, ծնողխորհրդի անդամ՝                               Հ. Մովսիսյան,       ծնողխորհրդի անդամ՝ Լ. Էլյազյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2022թ.    Կայացավ դպրոցի ծնողական խորհրդի նիստը:

Արձանագրություն-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծնողական ժողով-10.09.2021թ.