2.Բնագիտա-մաթեմատիկական մասնախումբ

Փորձարարական դաս 7ա դասարանում, թեման՝ «Արքիմեդի օրենքը», ուսուցչուհի Սիլվա Մելքումյան, լաբորանտ Արմինե Անտոնյան:

 

 

 

 

     9-րդ դասարանում փորձնական քննություն «Մաթեմատիկա» առարկայից:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «Փոքրիկ բնագետ» խաղ-վիկտորինա 5-րդ դասարանցիների միջև, հաղթող՝ 5գ դասարան: Ուսուցիչ Նելլի Զաքարյան, լաբորանտ Արմինե Անտոնյան:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Բնագիտամաթեմատիկական մասնախմբի կողմից անցկացվեց վիկտորինա 7-րդ դասարանցիների մասնակցությամբ: Հաղթող ճանաչվեց 7ա դասարանը, իսկ լավագույն մասնակցի մրցանակին արժանացավ Արսեն Օհանջանյանը:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Գործնական աշխատանք 6ա դաս.: <<Բուսական բջիջների և հյուսվածքների դիտումը մանրադիտակով>>:     Ուսուցիչ՝  Ն. Զաքարյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մեդիագրագիտություն՝  Կլոր սեղան — քննարկում 7-րդ դաս. միջև:                                                                 Ուսուցչուհիներ՝ Ն. Զաքարյան,  Գ. Ադամյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Մենք սիրում ենք մաթեմատիկան» մրցույթ

 

 

 

 

 

 

Բաց դաս 5գ դաս-ում, «Մեծությունների չափումը» ամփոփիչ դաս, ուսուցչուհի Գ. Ադամյան
Բաց դաս, 8ա դասարան, թեման՝ «Հենաշարժիչ համակարգ»/ամփոփում/
 ուսուցչուհի՝ Բելլա Պետրոսյան, լաբորանտ՝ Կարինե Ներսիսյան, բուժքույր՝ Մելինե Բաբայան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաց դաս՝ 8գ դասարան, թեման՝ «Թթվածնի քիմիական հատկությունները /փորձ- թթվածնի ստացումը/»՝ ուսուցչուհի Նելլի Զաքարյան, լաբորանտ Կարինե Ներսիսյան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բնագիտություն առարկայից «Իմ սիրած մոլորակը» և «Իմ դերը բնության պահպանության գործում» շարադրությունների մրցույթում հաղթող ճանաչվեցին Մերիկա Հարությունյանը և Ալեքս Բաբայանը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Բազմանկյուններ»

Ամփոփիչ դաս 8ա դասարանում,  ուսուցիչ՝  Նարինե Բաղդասարյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բնական թվերի հանման հաշվեկանոնը /ֆինանսական կրթության բաղադրիչի ինտեգրմամբ:

Բաց դաս 5ա դասարանում-  Ուսուցիչ՝  Լուսինե  Խաչատրյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գործնական դաս 7ա դաս. քիմիայից՝ «Նյութերի մաքրում, համասեռ և անհամասեռ խառնուրդներ», ուսուցիչ Ս. Բենիամինյան, լաբորանտ Կ. Ներսիսյան

 

«ԼԻՆԵՆՔ ԻՐԱԶԵԿ, ՊԱՀՊԱՆԵՆՔ ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ»

Բաց դաս  7բ դասարանում.  Թեմա՝  Սողունների դաս. Ոսուցիչ՝  Բելլա Պետրոսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Իմ հայրենիքը» թեման Paint գրաֆիկական խմբագրիչով պատկերեցին 6-րդ դասարանի աշակերտները /ինֆորմատիկայի ուսուցիչ Նելլի Զաքարյան/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաց դաս    6ա   դասարանում  <<Բնագիտությունից>>                                                      <<Լուսային և ձայնային երևույթներ>>.   ուսուցչուհի՝ Նելլի  Զաքարյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բաց դաս 6բ դասարանում                                                                                         <<Կոորդինատային հարթություն>>.  ուսուցչուհի՝ Լուսինե Խաչատրյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երկրաչափություն 7-րդ դասարանում: Բաց դաս՝<<Զուգահեռ ուղիղներ>>, նոր նյութի մատուցում, ուսուցչուհի՝ Նարինե Բաղդասարյան: