Ֆրանկոֆոնիա

<<Ֆրանկոֆոնիան մեր աչքերով>>՝ միջոցառում 6բ դասարանում:

 

 

 

 

 

 

Ֆրանկոֆոնիա

Ֆրանսիացի և ֆրանսահայ գրողների ստեղծագործությունների ընթերցում, քննարկում…Միջոցառումը կազմակերպել է գրադարանավար Աննա Արզումանյանը:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆրանկոֆոնիային նվիրված հերթական միջոցառումը՝ <<Ֆրանսահայ մշակութային գործիչներ>>,
միջոցառումը կազմակերպել է հայոց լեզվի ուսուցչուհի Գոհար Պետրոսյանը:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառում 5գ դասարանում, դասղեկ Սոնա Սարգսյան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Փարիզ՝ երազանքների և սիրո քաղաք>>
միջոցառումը 7ա դասարանի հետ կազմակերպել է պատմության ուսուցչուհի Լեյլի Մկրտչյանը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆրանկոֆոնիայի մջոցառումների մեկնարկը սկսեց աշխարհագրության ուսուցիչ Գրիգոր Մկրտչյանը՝ <<Ճամփորդություն Ֆրանսիայում>>: