Տնօրենի մրցույթ

14.03.2022թ.  N 118 — Ա մարզպետի որոշում

որոշում

 

21․01․2022թ․            Կայացավ դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստը  և միաձայն դպրոցի տնօրեն ընտրվեց  միակ  թեկնածու  Կարինե  Հովսեփյանը

Արձանագրություն  թիվ  1

12.01.2022թ.       Կայացավ դպրոցի  ծնողական խորհրդի և մանկավարժական խորհրդի նիստերը:   

1.  Ծնողական  խորհրդի  արձանագրություն

Արձանագրություն 3

2.  Մանկավարժական  խորհրդի  արձանագրություն

Արձանագրություն 5

 

 

 

10.01.2022թ.                              Ծանուցում

1. Հրավիրվում է համադպրոցական ծնողական խորհրդի արտահերթ նիստ՝ հունվարի 12-ին, ժամը 12:00-ին:
2. Հրավիրվում է մանկավարժական խորհրդի արտահերթ նիստ՝ հունվարի 12-ին, ժամը 14:30-ին:

Օրակարգում

1. Տնօրենի հավակնորդ Կարինե  Հովսեփյանի <<Զարգացման ծրագրի >>  քննարկում:
2. Տնօրենի  թափուր պաշտոնի համար մրցույթի  անցկացում:

 Տնօրենի հավակնորդ  Կարինե Հովսեփյանի  «Զարգացման  ծրագիրը »

2022-27 Զարգացման  ծրագիր 

     
          

 20.12.2021թ.             Տնօրենի հավակնորդ Կարինե Հովսեփյանի հանդիպումը ԱԽ անդամների հետ: Նա  ներկայացրեց դպրոցի զարգացման ծրագիրը, կարևորեց աշակերտական խորհրդի դերը, այսօրվա  աշակերտի անելիքները: Աշակերտները հանդես եկան առաջարկություններով, ստացան իրենց հարցերի պատասխանները:      

 

 

Տնօրենի  մրցույթի   հայտարարություն

 ՀՀ  Սյունիքի    մարզի «Անդրանիկ   Մարգարյանի  անվան   Կապանի  Հ.7 հիմնական   դպրոց»  ՊՈԱԿ   տնօրենի  թափուր  պաշտոնը   զբաղեցնելու  համար

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ  հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական  հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 6-րդ և 7-րդ կետերի  համաձայն՝  ՀՀ Սյունիքի  մարզի «Անդրանիկ  Մարգարյանի  անվան  Կապանի  Հ.7 հիմնական  դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  կառավարման  խորհուրդը  հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության  տնօրենի  պաշտոնի  թափուր տեղը զբաղեցնելո ւ համար:

  1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝

1) ՀՀ քաղաքացիությունը.

2) ուսումնական  հաստատության ղեկավարման  իրավունքը (հավաստագիր):

  1. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`

1) դիմում` հաստատությանխորհրդի նախագահի անունով.

2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.

3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.

4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով.

5) ինքնակենսագրություն:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել  բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն  ընդունվում  են «Անդրանիկ  Մարգարյանի  անվան  Կապանի  Հ.7 հիմնական  դպրոց» ՊՈԱԿ-ում՝ 2021թվականի դեկտեմբերի 16 –ից մինչև հունվարի 7-ը ներառյալ, ամեն  օր՝ ժամը  9.00 –ից  մինչև  ժամը 15.00 -ը, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով  սահմանված ոչ  աշխատանքային`  տոնական և հիշատակի  օրերից:

Մրցույթը  տեղի  կունենա 2022 թվականի  հունվարի  21 -ին՝ ժամը 14.30-ին,

«Անդրանիկ  Մարգարյանի  անվան  Կապանի  Հ.7 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿ-ում՝  հասցեն՝   ք.Կապան, Շահումյան 16ա:

Տեղեկությունների  համար  դիմել  Նարինե   Բաղդասարյանին,  հեռ.098100057, էլ.հասցեն՝narine.baghdasaryan.1979@mail.ru

 

 

             06.12.2021թ.   Արձանագրություն

ՀՀ Սյունիքի  մարզի «Անդրանիկ  Մարգարյանի  անվանԿապանի Հ. 7 հիմնական  դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կոլեգիալ  կառավարման  մարմնի  2021թ. դեկտեմբերի  6-ի նիստի  Խորհրդի  նիստին   մասնակցել է  8 անդամ, բացակա՝ 1:

 

Լսեցին – Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբհաստատված «Պետական  հանրակրթական  ուսումնական  հաստատության  տնօրենի  ընտրության /նշանակման/ կարգ»-ի դրույթներով «Ա. Մարգարյանի  անվան  Կապանի Հ.7 հիմնական  դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի  պաշտոնի  թափուր  տեղի  համար  մրցույթ  հայտարարելու  մասին  հարցը:

Զեկուցող՝ խորհրդի    նախագահ՝  Ն. Բաղդասարյան

Որոշեցին՝

  1. «Ա. Մարգարյանի անվան   Կապանի Հ. 7 հիմնական   դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի  թափուր  պաշտոնի  համար   հայտարարել   մրցույթ:
  2. Հաստատության տնօրենի  պաշտոնի  թափուր  տեղի  մրցույթ  հայտարարելու  մասին  խորհրդի  որոշման  պատճենը և մրցույթ  անցկացնելու  մասին  հայտարարութունը՝  համաձայն  ձևի, երեք  աշխատանքային  օրվա   ընթացքում՝ 2021թ. դեկտեմբերի 9-ին գրավոր  ներկայացնել  կրթության  պետական կառավարման  լիազորված /այսուհետև նախարարություն/ մարմին և լիազորված  մարմին  , որոնք երկու  աշխատանքային  օրվա  ընթացքում  այդ   տեղեկատվությունը  պետք է հրապարակեն  իրենց  պաշտոնական  ինտերնետային   կայքում:
  3. Մրցույթ անցկացնելու  մասին  հայտարարությունը  հրապարակել  նաև azdarar.am կայքով 2021թ. դեկտեմբերի 16-ին՝ ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 17-ի N174-Ն որոշմամբ  հաստատված   կարգով:
  4. Մրցույթին մասնակցելու  համար  դիմումների  ընդունման  ժամկետ  սահմանել  2021թ.  դեկտեմբերի 16-ից   մինչև  հունվարի   7-ը ներառյալ  ամեն   օր՝ ժամը 9.00-ից մինչև  ժամը 15.00,  բացի   հանգստյան /շաբաթ,կիրակի/ և օրենքով  սահմանված  ոչ  աշխատանքայի՝ տոնական և հիշատակի  օրերից:                                                    Հավակնորդների  փաստաթղթերի  ընդումնան  պատասխանատվությունը դնել  խորհրդի  անդամներ  Ն. Բաղդասարյանի և  Գ. Պետրոսյանի  վրա:
  5. Մրցույթի անցկացման  օրվանից   առնվազն   երեք  աշխատանքային  օր   առաջ՝ 2022թ.  հունվարի 18-ին  պաշտոնական  գրությամբ  դիմել  նախարարություն ներկայացուցչի   մասնակցությունն   ապահովելու   համար՝ միաժամանակ  դրա  մասին  տեղեկացնելով  խորհրդի   բոլոր   անդամներին, հավակնորդներին,  լիազոր  մարմնին:
  6. Մրցույթն անցկացնել  2022թ.  հունվարի 21-ին ժամը 14.30-ին  «Ա. Մարգարյանի  անվան  Կապանի Հ.7 հիմնական  դպրոց» ՊՈԱԿ-ում, հասցեն՝ փ.Շահումյան 16ա:
  7. Մրցույթն անցկացնել ՀՀ կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի N 319-Ն որոշման  համաձայն:

 

Խորհրդի     նախագահ՝  Ն. Բաղդասարյան

քարտուղար՝    Գ. Պետրոսյան