թափուր աշխատատեղեր

Դպրոցում թափուր է <<Ֆիզիկա>> առարկայի ուսուցչի հաստիքը: