թափուր աշխատատեղեր

Դպրոցում թափուր է <<Ֆիզիկա>>,  <<Կերպարվեստ>>, <<Մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա>> առարկաների ուսուցչի հաստիքը: