թափուր աշխատատեղեր

Դպրոցում թափուր է <<Ֆիզիկա>>,  <<Կերպարվեստ>> առարկաների ուսուցչի հաստիքը: