Դպրոցի խորհուրդ

Ամենադժվար  արվեստը  Կառավարելու  արվեստն  է:

Կարլ Վեբեր

 

Կառավարելու  ողջ  արվեստը  ազնիվ  լինելու  մեջ  է:

Ջեֆերսոն

 

1. Ղազարյան Վարդուհի      N7 դպրոցի մանկավարժ

                                                    մանկավարժական խորհուրդ

2.Բաբայան Նարինե              N7 դպրոցի մանկավարժ

                                                    մանկավարժական խորհուրդ

3.Դավթյան Ակսանա            Նոտարական  գրասենյակ, Նոտար

                                                      Ծնողական խորհուրդ

4.Դավթյան Մերի                  Դպրոցի գործավար

                                                     Ծնողական խորհուրդ

5.Գրիգորյան Արսեն                    Մարզպետարանում բաժնի պետ

6. Հակոբյան Սուսաննա             Մարզպետարանի կրթության վարչության մասնագետ

7. Սարգսյան Ռուդոլֆ                  Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար

8.Գևորգյան Վարդան                 ,,Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր” ՊՈԱԿ-ի տնօրեն