Ծնողական խորհուրդ

Ընտանիքը բնության հրաշքներց մեկն է:

Սերը ծնողների հանդեպ բոլոր առաքինությունների հիմքն է:

 

2018 թ. բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկում ծնողխորհրդի հետ

2017-2018 ուսումնական տարվա ծնողական խորհրդի անդամների
անվանական կազմը

Լուսինե Օհանջանյան  — Համադպրոցական ծնողական խորհրդի նախագահ

1.  Բաղդասարյան Վարդուհի              I ա դասարան

2. Կարապետյան Անի                             I բ դասարան

3.Շահվերդյան Գայանե                         II ա դասարան

4. Նավասարդյան Նունե                          II բ դասարան

5. Սարգսյան Լիլիթ                                     II գ դասարան

6. Հովակիմյան  Յանա                              III ա դասարան

7. Ավագյան Լիլիթ                                      III բ դասարան

8. Պողոսյան Նարինե                                III գ դասարան

9. Օհանջանյան Սնարա                           IV ա դասարան

10. Պետրոսյան Անուշ                                 IV բ դասարան

11. Բաղդասարյան Արմինե                       IV գ դասարան

12 Բալասանյան Աննա                            V ա դասարան

13. Խաչատրյան Էլեն                                 V բ դասարան

14. Ոսկանյան Ինգա                                   V գ դասարան

15.Արզումանյան Ալինա                           VI ա դասարան

16. Հայրումյան Էլմիրա                             VI բ դասարան

17. Սարգսյան Լիա                                     VII ա դասարան

18 Գևորգյան Աննա                                   VII բ դասարան

19 Ոսկանյան Աննա                                  VII գ դասարան

20 Դավթյան Նոննա                                  VIII  ա դասարան

21 Աղաբեկյան Լուսինե                            VIII  բ  դասարան

22 Ղազարյան Ջեմմա                                VIII  գ  դասարան

23 Կարապետյան Ծովինար                       IX ա դասարան

24 Առաքելյան Սյուզաննա                           IX բ դասարան

 

 

Քննարկում ծնողների հետ՝ <<Դպրոցական պայուսակը չդարձնել սպառնալիք երեխայի առողջության համար>>

 

 

 

 

 

 

 

 


VIա դասարանում դասղեկի ժամին մասնակցեցին նաև ծնողները, թեման՝ <<Սերունդների փոխհարաբերությունները>>: Ծավալվեց ակտիվ քննարկում ծնողների և աշակերտների միջև:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016-2017 ուսումնական տարվա ծնողական խորհրդի անդամների
անվանական կազմը

 

1 Շահվերդյան Գայանե                    I ա դասարան

2 Նավասարդյան Նունե                   I բ դասարան

3 Սարգսյան Լիլիթ                           I գ դասարան

4 Հովակիմյան  Յանա                     II ա դասարան

5 Անանյան Գայանե                        II բ դասարան

6 Պողոսյան Նարինե                       II գ դասարան

7 Զաքարյան Աննա                        III ա դասարան

8 Պետրոսյան Անուշ                       III բ դասարան

9 Բաղդասարյան Արմինե              III գ դասարան

10 Բալասանյան Աննա                  IV ա դասարան

11 Խաչատրյան Էլեն                     IV բ դասարան

12 Մամիկոնյան Նոննա                 IV գ դասարան

13Արզումանյան Ալինա                 V ա դասարան

14 Բախշյան Սյուզաննա               V բ դասարան

15 Հայրումյան Էլմիրա                  V գ դասարան

16 Այդինյան Նազելի                      VI ա դասարան

17 Գևորգյան Աննա                        VI բ դասարան

18 Ոսկանյան Աննա                        VI գ դասարան

19 Մաթևոսյան Մերի                      VII ա դասարան

20 Պետրոսյան Նարինե                 VII բ դասարան

21 Ղազարյան Ջեմմա                     VII գ դասարան

22 Ստեփանյան Նաիրա                VIII  ա դասարան

23 Առաքելյան Սյուզաննա           VIII  բ  դասարան

24 Բաբայան Ռուզաննա               IX ա դասարան

25 Աղագուլյան Մարինե                IX բ դասարան

 

Աշխատանքների  նկարագիրը

 • Դպրոցի  խորհրդի ծնող  ներկայացուցիչների  պարբերական հանդիպումների կազմակերպում  ծնողխորհրդի անդամների  հետ:
 • Ծնողական  խորհրդի  կողմից առաջարկությունների պատրաստում և ներկայացում դպրոցի  խորհրդի քննարկմանը:
 • Ապահովել  ծնողների  ներգրավումը սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական դաստիարակությանը:
 • Աջակցել միջոցառումների  կազմակերպմանը:
 • Բացահայտել  աշակերտ-աշակերտ, աշակերտ-ուսուցիչ կոնֆլիկտները և աջակցել այդ կոնֆլիկտների լուծմանը:
 • Աջակցել  շնորհալի երեխաների  բացահայտման գործընթացին:
 • Աջակցել  աշակերտների հետաքրքրությունների  և նախասիրությունների  բացահայտմանը:
 • Աջակցել  խմբակների  աշխատանքներին:
 • Գնահատել  դպրոցի  ուսումնադաստիարակչական գործունեությունը:
 • Ծնողների  շրջանում անցկացնել  հարցումներ:
 • Աջակցել  աշակերտների  հանգստի ու ժամանցի  կազմակերպմանը:
 • Ծնողական  համայնքին  մասնակից դարձնել  դպրոցի գործունեությանը:
 • Կազմակերպել քննարկումներ և կլոր սեղաններ ծնողների, աշակերտների և ուսուցիչների մասնակցությամբ:
 • Աջակցել  դպրոցին  պարտադիր  կրթության իրականացնելու  հարցում:
 • Աջակցություն  ցուցաբերել  դպրոցին պարբերաբար  բացակայող  աշակերտների խնդրի  լուծման հարցում:
 • Մասնակցել  ուսուցչի  կողմից աշակերտի  պարտադիր նվազագույն գիտելիքների գնահատման  գործընթացին:
 • Աջակցել  դպրոցի ուսունանյութատեխնիկական բազայի հարստացմանը:
 • Բացահայտել  հնարավոր հովանավորներին և նրանց հետ հաստատել կապեր:
 • Ներկայացնել առաջարկներ  դպրոցի նյութատեխնիկական բազան հարստացնելու համար:
 • Մասնակցել  սոցիալապես  անապահով  երեխաներին  օգնություն  ցույց տալու  գործին:
 • Ապահովել  երեխայի  իրավունքների  պաշտպանությունը դպրոցում:
 • Բացահայտել երեխաների  իրավունքների խախտման  դեպքերը:
 • Կազմակերպել  սեմինարներ  ծնողների համար:
 • Ապահովել  ծնողներին  տեղեկատվությամբ  և խորհրդատվությամբ:
 • Ծնողներին իրազեկել  կրթության ոլորտում իրականացվող  փոփոխություններին:
 • Ծնողական խորհուրդը իր աշխատանքների մասին հաշվետվությամբ  ներկայանա  ծնողական համայնքին:
 • Վերլուծել  տնօրենի  ներկայացրած դպրոցի  գործունեության մասին  հաշվետվությունը և ներկայացնել առաջարկություններ: