Հետադարձ կապ

Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Շահումյան 16 ա
Հեռ. /0285/ 2-43-32
Բջջ. /094/ 21-22-76

Facebook   —   Kapani Tiv Yot Dproc
էլ. փոստ      kapan7@schools.am