Մեդիագրագիտության շաբաթ

Այցելություն <<Սյունյաց երկիր>> խմբագրություն, հանդիպում աշխատակիցների և խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանի հետ՝ ջերմ մթնոլորտ, զրույց, հարց ու պատասխան…