Ֆրանկոֆոնիա

<<Փարիզ՝ երազանքների և սիրո քաղաք>>
միջոցառումը 7ա դասարանի հետ կազմակերպել է պատմության ուսուցչուհի Լեյլի Մկրտչյանը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆրանկոֆոնիայի մջոցառումների մեկնարկը սկսեց աշխարհագրության ուսուցիչ Գրիգոր Մկրտչյանը՝ <<Ճամփորդություն Ֆրանսիայում>>: